Udowodnij,

że to działa!

Sprawdź potencjał badań

sponsoringowych

Dowiedz się więcej

Z jakimi wyzwaniami mierzysz się jako

SPONSOR?

Szukam podmiotu, wydarzenia, projektu odpowiadającego wartościom i strategii mojej marki

Muszę przeanalizować medialność kampanii, wydarzenia, które sponsoruję

Potrzebuję ustalić, jaki był zwrot (ROI)

z poczynionych inwestycji na sponsoring

Ustalam nowe cele biznesowe

i sponsoringowe

na kolejny rok

IconIconIconIcon

Co chcesz osiągnąć jako

SPONSOROWANY?

Chcę zaprezentować sponsorowi swój potencjał wizerunkowy

Muszę wykazać wartość mojego zaangażowania

i zysk dla sponsora

Opracować sprawozdanie potwierdzające realizację umowy ze sponsorem

IconIconIconIcon

Przygotować raport

z dotychczasowych kampanii dla kolejnych sponsorów

Poznaj „PROCES 360”

kompletny system monitorowania oraz raportowania efektów zaangażowania sponsoringowego

oparty o 3 filary wsparcia sponsorów i sponsorowanych

Image

3 FILARY WSPARCIA

sponsorów i sponsorowanych

 • ANALITYKA EX-ANTE i EX-POST

Analizy i raporty potencjału sponsoringowego

oraz efektywności opracowane w trybie on-demand

 • PLATFORMA SPONSOR TRACKER

Dedykowany portal ze stałym dostępem do danych

i analizowanych podmiotów

 • TRANSFER WIEDZY – INSIGHT

Doradztwo, szkolenia i bieżące wsparcie w zakresie budowania relacji z partnerami biznesowymi,

a także aktywne wsparcie w poszukiwaniu sponsorów

Tego właśnie szukam!

Na czym polegają 3 FILARY WSPARCIA?

 • Badanie przeprowadzone przed rozpoczęciem działań komunikacyjnych lub wsparcia sponsora

Analizy potencjału sponsoringowego (ex-ante)

 • Wykorzystywane w zakresie wskazywania potencjalnych podmiotów do sponsorowania
 • Niezbędne w kontekście weryfikacji aktywności komunikacyjnej marki/ wydarzenia/ osoby, która wnioskuje o zaangażowanie marki w sponsoring

Analizy efektywności sponsoringowej (ex-post)

 • Badanie efektywności komunikacyjnej weryfikujące poziom realizacji świadczeń sponsorskich
 • Raporty podsumowujące aktywność komunikacyjną i określającą siłę medialną marki
 • Opracowanie i weryfikacja jakości oraz skuteczności ekspozycji sponsorskich

Insight transfer wiedzy

 • Doradztwo w zakresie realizacji umowy sponsorskiej
 • Szkolenia, jak mierzyć efektywność i prowadzić działania sponsoringowe
 • Wsparcie przy konstruowaniu ofert sponsorskich

Platforma SponsorTracker

 • Stały tracking aktywności medialnej – dostęp do danych 24/7
 • Szeroka i kompletna lista monitorowanych mediów polskich i zagranicznych
 • Rozbudowane możliwości wizualizowania i analizowania danych
Image

Przeczytaj opinie ekspertów

Sponsor, podejmując decyzję o zaangażowaniu sponsoringowym, powinien opierać się przede wszystkim na starannym doborze osoby, dyscypliny

czy artysty do profilu firmy. Słowem-kluczem jest tu DOPASOWANIE.

~Izabela Grzechnik

Project Manager for new research and development

~Marcin Szczupak

Sponsor Tracker to rozwiązanie, opracowane z uwzględnieniem światowych trendów, które wspiera sponsorów oraz sponsorowanych w wyznaczaniu celów, pomiarze skuteczności działań oraz zarządzaniu informacją.

Dyrektor badań i rozwoju biznesu

Image

Kim jesteśmy

Z naszych usług w zakresie mierzenia efektywności działalności sponsoringowej, marketingowej, reklamowej i PR korzystają setki podmiotów zarówno w sektorze spółek Skarbu Państwa, jak i w sektorze prywatnym.


Głęboko rozumiemy insighty komunikacyjne i współczesne media - doradzamy, udzielamy naszym partnerom wsparcia oraz rekomendacji analitycznych i biznesowych.


Zmieniamy dane w strategiczne informacje - monitorujemy oraz analizujemy wszystkie rodzajów mediów i informacji oraz komunikację pozamediową.

Napisz do nas

Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów.

Zacznijmy od zwykłej rozmowy…